Wyróżnienie najstarszych mieszkańców Wójtowa

 
 
 

Sołtys Pan Adam Perczyński wręczył najstarszym mieszkańcom Wójtowa pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Na zdjęciu Pan Jan Gadziński (ur. 1935, budowniczy kościoła).