Wieczór uwielbienia z Chórem Warmii i Mazur

 
 
 

W niedziele Zesłania Ducha Świętego, wieczorem, tak jak 2000 lat temu, w naszym parafialnym Wieczerniku spotkaliśmy się, by uwielbiać Pana Boga, by pozwolić Duchowi Świętemu, by w nas i przez nas się modlił. Modlitwę prowadził Chór Warmii i Mazur pod dyrekcja P. Ali. Gościnnie była gitara i saksofon.

Był to piękny czas! A w naszych sercach długo jeszcze brzmiały słowa: „Błogosław duszo moja Pana!”