Sługi Boże Wójtowa

 
 
 

W dwóch z nich pochowane są doczesne szczątki Sług Bożych:
Cecyli Grabosch i Agnieszki Drabinskiej. Jest jeszcze trzecia Sługa
Boża pochodząca z Wójtowa, Gertruda Klimek, a Jej grób znajduje sie
gdzieś na rodzinnym polu na kolonii w kierunku Klebarka. Siostra
Magdalena przypomniała historie tych trzech Warmiaczek, których
proces beatyfikacyjny toczy sie w naszej Archidiecezji. To wielka
duma dla naszej Parafii, ze aż trzy osoby zostały włączone do tego
procesu. Niech będą dla nas wzorem życia wiara na co dzień, w domy,
w rodzinie, w pracy!