Przywitanie nowego księdza

 
 
 

W niedzielę 2 sierpnia przywitaliśmy w naszej wspólnocie nowego księdza proboszcza Andrzeja Adamczyka.
Na każdej mszy świętej odczytany był dekret Arcybiskupa.

Natomiast o 17.00 nastąpiło uroczyste wprowadzenie księdza Andrzeja na urząd proboszcza w Wójtowie.