Prace przy kościele

 
 
 

Przed uroczystościami 12. listopada w naszej miejscowości, i przy naszym kościele zrobiliśmy trochę porządków: umieszczenie budki w „zaułku historycznym” i uporządkowanie terenu wokół kościoła. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc!