Pielgrzymka do Różanego Stoku

Cud eucharystyczny w Sokółce miał miejsce w 2008 roku. Nasi pielgrzymi adorowali Chrystusa 27 września 2014. W Różanym Stoku modlili się przed pięknym obrazem Matki Jezusa.