Paczki dla potrzebujących rodzin

 
 
 

W tym samym czasie, gdy w kościele wygłaszane były nauki rekolekcyjne,
w salce parafialnej przygotowywane były paczki świąteczne dla rodzin naszej parafii z produktów,
które zostały ofiarowane w czasie adwentu.
Podczas rekolekcji mogliśmy tez doświadczać osobiście Bożego Miłosierdzia przystępując do spowiedzi św.