Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim – 14.09.2017

 
 
 

Kościół w Klebarku Wielkim do roku 1999 był kościołem parafialnym dla mieszkańców Wójtowa. Klebark to Parafia Matka naszej Parafii. To tam wzrastała wiara i przywiązanie do Kościoła dawnych mieszkańców naszej miejscowości. Piękno kościoła, zachowana polichromia i liczne ołtarze z pewnością sprzyjały w sposób naturalny katechecie. Z tym kościołem związane są również losy naszych trzech Sług Bożych. Tam również złożył piękne świadectwo kapłańskiego życia Ks. Paweł Chmielewski, który do końca został ze swoimi parafianami, aż do wkroczenia czerwonoarmistów, od których poniósł śmierć.

Odpust w tym roku miał szczególny charakter. Mszy św. przewodniczył Ks. Arcybiskup Józef Górzyński. Przed rozpoczęciem liturgii odbyła się ceremonia zmiany na urzędzie proboszcza parafii. Dotychczasowy proboszcz, Ks. Henryk Błaszczyk, poprosił o możliwość podjęcia pracy duszpasterskiej na Ukrainie na co uzyskał zgodę, natomiast nowym proboszczem został Ks. Wojsław Czupryński z Olsztyna.
Życzymy obu Kapłanom błogosławieństwa Bożego!

A my, żeby jeszcze lepiej poznać historie naszej miejscowości, musimy koniecznie powrócić do tej Świątyni – Sanktuarium Krzyża Świętego!