Odczytanie opisu męki Pana Jezusa

29 marca 2015 młodzież i Panowie Szafarze z przejęciem i pobożnością odczytali opis męki Pana Jezusa według św. Marka. Odpowiedzialną za całą liturgię była Wioleta Chlubicka.