Kopernik w Wójtowie

Jan Matejko
 
 
 
Jan Matejko "Mikołaj Kopernik"

Mikołaj Kopernik odwiedził Wójtowo czterokrotnie, w czasie gdy przebywał na terenie komornictwa olsztyńskiego. Dwukrotnie w 1516 roku i dwukrotnie w 1517 roku dokonywał lokacji pustych włók, przydzielił 2,5 włóki na rzecz Jorge Woytecka i kolejne 2 włóki na rzecz Marcina, ponadto zatwierdził kupno wolnych włók przez Jakuba ze Skajbot. Bezdzietny Urban Stary („stary z wieku i nazwiska”) z Wójtowa, mimo ciążących na nim zaległości, uzyskał od Kopernika wolność i zgodę na opuszczenie wsi.