Nowe meble w kancelarii parafialnej

 
 
 

W naszej kancelarii zostały zamontowane nowe meble biurowe. Teraz wszystkie dokumenty parafii, te archiwalne i te bieżące będą miały swoje miejsce.

Po kancelarii czas na zakrystię i uporządkowanie szat i ksiąg liturgicznych, oraz paramentów mszalnych.