Nabożeństwa majowe

 
 
 

„Chwalcie łąki umajone…”

W miesiącu maju, tak jak to jest już tradycją w naszej parafii, w każdą niedzielę o godz. 19.00 gromadziliśmy się przy świętych miejscach w naszej miejscowości – krzyżach i kapliczkach. Jest to bardzo piękny zwyczaj, a także okazja do spotkania na modlitwie i przypomnienia historii tych miejsc, które w pośpiechu dnia codziennego gdzieś nam umykają. Masze nabożeństwa rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę maja przy leśnym krzyżu na końcu ul. Leszczynowej. Tydzień później spotkaliśmy się przy kapliczce niedaleko Bogdan i niedalekim krzyżu. Potem nabożeństwo majowe odbyło się przy kapliczce na polnej drodze do Klebarka Wielkiego. W czwartą niedzielę maja modliliśmy się przy kapliczce na rogu ul. Leszczynowej i Modrzewiowej, a zakończenie nabożeństw „w terenie” odbyło się przy kapliczce na ul. Modrzewiowej. Wszystkim uczestnikom „majówek” serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!