Msza przewodnicząca przez Ks. Prałat Dyzma Wyrostek

 
 
 

W czasie wakacji, w naszej parafii pomaga duszpastersko Ks. Wojciech Piekarski.
Ks. Wojciech po trzech latach pracy w naszej diecezji zgłosił sie na ochotnika na wyjazd misyjny do Irkucka, na Syberii.
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP głosił Słowo Boże, w którym zachęcał do refleksji nad celem naszego życia,
którym jest niebo, gdzie Maryja po ziemskim życiu została zabrana z dusza i ciałem.
W niedzielę, 9 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża ((Edyty Stein), w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Reszlu, w obecności Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Wojciecha Ziemby, odbyło sie uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza Ks. Krzysztofa Bumbula, naszego długoletniego duszpasterza i Przyjaciela.

Uroczystościom przewodniczył ustępujący proboszcz, Ks. Prałat Dyzma Wyrostek.

W kazaniu Ks. Krzysztof powiedział min.:
„Gdy dwa tysiące lat temu nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zakładał wspólnotę Kościoła, to postanowił do dzieła zbawienia świata zaprosić 12 Apostołów. Nie musiał tego robić. Mógł wszystko robić sam: sam tylko głosić słowo Boże, sam uzdrawiać, sam rozmnażać chleb, sam czynić cuda (…). I dzisiaj również ten sam Jezus Chrystus posługuje sie ludźmi: biskupami,
którzy są następcami Apostołów i kapłanami, którzy sa współpracownikami biskupów.”

Msza św. była bardzo uroczysta, a kościół cały był wypełniony ludźmi.
I nie dało sie ukryć, ze połowa z tych ludzi, to Parafianie Ks. Krzysztofa z Wójtowa, którzy nie zawiedli swoją obecnością!!!

Na zakończenie uroczystości Ks. Arcybiskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa,
ale wcześniej jeszcze ogłosił, że nowym dziekanem dekanatu Reszel ustanawia Ks. Krzysztofa!