Malowanie kościoła

 
 
 

Od 13 do 17 lutego został pomalowany kościół – bardzo serdecznie dziękuję firmie „MartStyl” na czele z p. Radkiem Liszewskim, naszym parafianinem, za wykonane prace. Od poniedziałku do soboty pracowało każdego dnia 10 osób. Kościół został przygotowany do malowania (gruntowanie, szlifowanie ścian, usunięcie pęknięć między płytami), pomalowany, zostały zamontowane parapety i na nowo stacje drogi krzyżowej.  Wszystkie prace prowadzone były we współpracy z Diecezjalną Komisją Sztuki z ramienia ks. Arcybiskupa i zgodnie z jej zaleceniami.

Malowanie kościoła zostało wykonane tylko za cenę farb!

Oprócz malowania zostały wykonane drobne prace stolarskie oraz część wentylacji (montaż anemostatów w suficie kościoła).

Po niedzieli będzie robiona dalsza część wentylacji przez inną firmę. Całkowity koszt wentylacji będzie wynosił 14.700 zł (materiały: 11.700, robocizna 3000 zł.)

A w niedługiej przyszłości zostanie poddana renowacji rzeźba Chrystusa z krzyża nad ołtarzem (duże pęknięcie).

Przy tej okazji pragnę podziękować również Państwu Magdalenie i Dariuszowi Kubickim za przygotowanie projektów graficznych wykonywanych prac.