Majówki 2017

 
 
 

Miesiąc maj, to miesiąc modlitwy do Matki Bożej. Również w tym roku w każdą niedzielę maja spotykaliśmy się przy krzyżach i kapliczkach, by śpiewać modlitwę Litanii Loretańskiej, a w tej modlitwie  zanosić do Boga przez ręce Maryi nasze prośby i dziękczynienia. W naszej modlitwie wspominaliśmy również dawnych mieszkańców Wójtowa, którzy zostawili po sobie piękne świadectwo żywej wiary i przywiązania do Kościoła. Chcemy to dziedzictwo pielęgnować i przekazać dalej.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w związku z pracami drogowymi prowadzonymi na DK 16 do parafii trafiły dwa krzyże wotywne. Jeden, odnowiony przez Pana Stanisława Gajewskiego, stanął przy naszym kościele. Drugi jest w trakcie renowacji.

Jest taka myśl, jeśli będzie to możliwe, by stanął przy drodze z Wójtowa do  Nikielkowa (stał przy tej drodze wcześniej, tylko w innym miejscu) i był drogowskazem i klamrą łączącą nasze miejscowości.