Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba dziękował Bogu

 
 
 

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba dziękował Bogu za roczną działalność wspólnoty Kościoła warmińskiego
od ostatniego Wielkiego Czwartku. Wspominał zmarłych kapłanów w roku 2014.