Intencje

 
 
 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

19 maja 2019 /rok C/

– psalm  „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu”

I n t e n c j e   M s z y   św.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
19 maja 2019
– 9.00 – Msza św.: + Jan i Maria z rodz. Chrunik
– 9.00 – + Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. gregoriańska
– 11.00 – Msza św.: + Jan, Janina i Rozalia Marut
– 16.30 – nabożeństwo majowe
– 17.00 – Msza św.: + Krystyna Żegis w 1. rocz. śm.
19.00 – Nabożeństwo majowe „w terenie” – kapliczka z dzwonem przy ul. Modrzewiowej (na dole)
Poniedziałek – 20 maja 18.00 – Msza św. + Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
Wtorek – 21 maja
– 18.00 – Msza św. + Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
Środa – 22 maja
18.00 – Msza św. + Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
Czwartek – 23 maja 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
– 18.00 – Msza św.+ Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
Piątek – 24 maja – 18.00 – Msza św.+ Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
Sobota 25 maja
– 18.00 – Msza św.+ Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. greg.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dzień Matki26 maja 2019
– 9.00 – Msza św. + Teresa Szucka w 3. rocz. śm.;
+ Stefan Szucki w 1. rocz. śm.
– 9.00 – Msza św.: + Jan Łabuz i zm. z Rodz. Łabuz i Delikat;
+ Stanisław Delikat
– 9.00 – + Teresa Jezierska – Rogowska – Msza św. gregoriańska
– 11.00 – Msza św.: + Danuta Tyberska i + Natalia Obrębska
– 16.30 – nabożeństwo majowe
– 17.00 – Msza św.: Bolesław Obrębski w 37. rocz. śm.
i + Teresa Olszewska
– 19.00 – Nabożeństwo majowe „w terenie” – kapliczka na rogu ul. Leszczynowej i Modrzewiowej