Intencje

 
 
 

I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018 r.  /rok B/

– psalm  „Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

I n t e n c j e   M s z y   ś w.

I Niedziela Wielkiego Postu
18 lutego 2018
 – 8.40 – Gorzkie Żale
– 9.00 – Msza św. dziękczynna za Agatę Tomczak z prośbą o bł. Boże w 50. Urodziny
– 11.00 – + Stanisław Nidzgorski;
+ Mariusz Marczuk; + Marianna i Andrzej Suchodolscy
– 16.30 – Gorzkie Żale
– 17.00 – W int. Małgorzaty o szczęśliwą operację,
zdrowie i Bożą opiekę
Poniedziałek – 19 lutego – 16.00 – Msza św. (wolna intencja)
Wtorek – 20 lutego
– 16.00 – Msza św. (wolna intencja)
Środa – 21 lutego
– 16.00 – Msza św. (wolna intencja)
Czwartek – 22 lutego
– 16.00 – Msza św. (wolna intencja)
Piątek – 23 lutego
– 17.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci
– 18.00 – Droga Krzyżowa
– Msza św. (wolna intencja)
Sobota – 24 lutego
– 18.00 – O bł. Boże dla Władysława Rachubka w Dniu Urodzin.
II Niedziela Wielkiego Postu
25 lutego 2018
„Ad gentes”
– 8.40 – Gorzkie Żale
– 9.00 – + Józef Romanowski w 39. rocz. śm.; + Zenon Romanowski, Czesława (k) Romanowska i Zdzisław Romanowski.
– 11.00 – Msza św. (wolna intencja)
– 16.30 – Gorzkie Żale
– 17.00 – + Dioniza (k) Tarnowska w 1. rocz. śm. i + Stanisław Tarnowski w 25. rocz. śm.