Homilia głoszona ks. diakona Mariusza Brakonieckiego

21 września 2014 podczas niedzielnych mszy świętych w naszej świątyni homilie wygłosił ks. diakon Mariusz Brakoniecki pochodzący z Rucianego- Nidy, który 7 czerwca 2015 przyjmie święcenia kapłańskie i będzie kapłanem na Ukrainie w diecezji w Odessie. Ks. Mariusz ciekawie opowiadał o realiach Kościoła i chrześcijan na wschodniej Ukrainie.