ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 
 
 

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”.   (J 20, 19 – 23)

 

Wszystko, co boli, cały trud doczesności,
różnorodne krzyże,
a nawet nasze upadki i powstania –
to wszystko byłoby bez sensu,
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał.
Ale On żyje
i wskazuje nam drogę do nieba.
Każda ziemska radość ma swój koniec, ale radość z Zmartwychwstania będzie radością wieczną. Zmartwychwstanie przyjmijmy ufnie z Bożą miłością i zanieśmy ją naszym bliźnim.  Abyśmy wszyscy zobaczyli, jak piękny i dobry jest świat, który Bóg nam podarował.
Tej wiary, nadziei i miłości życzę.  Obyśmy powstali z naszych słabości, do pięknego życia z Jezusem Zmartwychwstałym!
Niech ten czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy, a wszystkie życzenia okazały się do spełnienia  i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, oraz przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem
do spełnienia
Życzę Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, Bożego, wiosennego nastroju, oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół!
Ale przede wszystkim spotkania ze Zmartwychwstałym i przyjęcia Jego daru pokoju!
Z darem wdzięcznej modlitwy
Ks. Andrzej Adamczyk