Ważna informacja: Dyspensa od niedzielnej Mszy św. przedłużona do Wielkanocy!

 
 
 

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych Archidiecezji Warmińskiej

 

 

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się
do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych oraz zgodnie
ze „Wskazaniami dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych
w najbliższych tygodniach”
wydanymi przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w dniu 21 marca 2020 r., udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dniem 21 marca 2020 r., dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tj. dnia 12 kwietnia br., z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 

Olsztyn, dnia 21 marca 2020 r.

l.dz. 237/2020

 

 

 

 

 

 

 

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

 

 

 

 

Kanclerz Kurii