Warmińska Szkoła Biblijna zaprasza

 
 
 

Zaprasza wszystkich pragnących:

DocX-MicrosoftWord

Pobierz

  • Pogłębić znajomość Pisma Świętego
  • Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego
  • Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym
  • Pogłębić duchowość biblijną
  • Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa
  • Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności

 

Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Odbywają się one w każdą drugą sobotę miesiąca, poczynając od października, w salach Wydziału Teologii i Seminarium Duchownego, ul. St. Hozjusza 15, Olsztyn.

Wykłady trwają od godziny 9.00 do 13.00.

Zapisy studentów pierwszego roku są prowadzone na pierwszym zjeździe.

Więcej informacji: zjzywica@poczta.onet.pl
oraz archwarmia.pl zakładki: Instytucje/ Edukacja/Warmińska Szkoła Biblijna.