ŚDM Panama 2019

 
 
 

Spotkanie osób zainteresowanych
na wyjazd ŚDM Panama 2019
22 kwietnia 2017 (sobota)
Szkoła katolicka, ul. Mickiewicza 10
parter, sala nr 4
godz. 11.00

Informacja:
+48 793 13 94 94
mlodzi@archwarmia.pl