Pielgrzymka do Ziemi Świętej – aktualne informacje

 
 
 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (brak wolnych miejsc):

„Od Nazaretu do Jerozolimy” (8 dni)
Proponowany termin:  17.04. – 24.04.2018 r.
Przewoźnik: Polskie Linie Lotnicze LOT
Noclegi: hotele 3* w Tyberiadzie lub Nazarecie (2 noclegi) i w Betlejem (5 noclegów)
Cena:  570 USD + 1950 PLN PLN
Cena pielgrzymki obejmuje:

 • przeloty samolotem
 • przejazdy klimatyzowanym autokarem
 • noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
 • wyżywienie pełne (3 posiłki)
 • opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów
 • opłaty za świadczenia zwyczajowe
 • ubezpieczenie
 • opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
 • opiekę księdza przewodnika
 • Msze św.

Zapisy w kancelarii parafialnej!

Procedura załatwiania dalszych formalności:

 1. do 30.09.2017 r. wpłacamy zaliczkę 500 zł (pięćset zł) na konto:
  07 13201104 3054 8587 2000 0001 Bank Pocztowy SA O/Olsztyn  parafia w Wójtowie (Rzymskokatolicka Parafiapw. NMP Królowej Męczenników w Wójtowie Kwiatowa 19, Wójtowo; 11-010 Barczewo).
  W nazwie podajemy: Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2018 oraz imię i nazwisko za kogo jest wpłata.
  Następnie cała kwota zostanie wpłacona na konto biura podróży jako zaliczka naszej grupy
 2. do 31.10.2017 r. zwrot (w miarę możliwości) wypełnionych i podpisanych formularzy Umowy – Zgłoszenia (po jednym od każdej osoby), Umowy – Ubezpieczenia (tylko czytelny podpis i data) wraz z kserokopią paszportu
 3. – 26.02.2018 r. – ustalenie jednolitego kursu USD dla całej grupy i wyliczenie kwoty ostatecznej wpłaty (w przypadku regulowania płatności w złotych polskich)
 4. do 13.03.2018 r. – ostateczna wpłata za pielgrzymkę, dostarczenie brakujących dokumentów oraz przesłanie listy z podziałem na pokoje (do dyspozycji pielgrzymów mamy pokoje 2-osobowe, dodatkowe pokoje 1-osobowe dopłata – 130 USD).
 5. Wpłaty będziemy dokonywali na następujące konta biura pielgrzymkowego:

  Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”

  Ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

  BANK  PKO BP

  nr konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905

  nr konta (USD) 41 1020 1042 0000 8602 0280 8962

  Dopiero po 26 lutego 2018 r. będzie podana cała kwota do zapłaty w złotówkach (po ustaleniu kursu dolara). Jeżeli ktoś będzie wpłacał należność za pielgrzymkę częściowo w złotówkach, a częściowo w dolarach, to może to uczynić wcześniej. UWAGA!!!! Każdą kwotę wpłaty pomniejszamy o zaliczkę 500 zł wpłaconą wcześniej!

Więcej informacji

Ogólne Warunki Peregrinus obowiązujące od 20.03.2017

Umowa zgłoszenie

Umowa ubezpieczenia