Dzwon – sygnaturka w kościele w Wójtowie

 
 
 

Można by powiedzieć, że dzwony to życie. Istotnie, w naszych wioskach i miastach, w naszym biednym, zagubionym świecie, szukającym na próżno punktu odniesienia, ich dźwięk nadal odmierza rytm najważniejszych wydarzeń życia. Wzywają na Mszę św., wesoło śpiewają w czasie pierwszych Komunii św., ślubów, uroczyście brzmią podczas pogrzebów, rozdzwaniają się w wielkie święta, ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Ich dźwięk to głos naszych kościołów. Kościół bez dzwonów, to Kościół milczenia…

Jedna z inskrypcji umieszczanych na dzwonach, w całości lub częściowo, brzmi: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”, to znaczy: „Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę.”

W naszej wspólnocie parafialnej już od samego powstania pojawiła się myśl, żeby w kościele były dzwony. Wspólnota Żywego Różańca od kilkunastu lat zbiera składki przeznaczone na ten cel.
Żeby zorientować się, jakie są warunki potrzebne do umieszczenia dzwonów w kościele oraz ile one kosztują, zaprosiliśmy na wiosnę 2016 r. do naszej parafii pana Janusza Felczyńskiego z Przemyśla, znanego producenta dzwonów (relacja z tej wizyty jest na stronie internetowej naszej parafii).
Pan Janusz opowiedział nam o swojej firmie, która ma wieloletnie tradycje oraz dał nam wskazówki odnośnie dzwonów w naszym kościele. Przede wszystkim wskazał, że w wieżyczce kościoła można by umieścić niewielki dzwon – sygnaturkę, taką do 30 kg. Natomiast dzwony z prawdziwego zdarzenia należałoby umieścić w dodatkowej dzwonnicy przy kościele i najlepiej jest, gdy dzwony są w akordzie (3 dzwony o trzech różnych dźwiękach).
Po rozmowie z członkiniami Żywego Różańca ustaliliśmy, że na te prawdziwe dzwony jeszcze trochę poczekamy, ale taką sygnaturkę do wieży naszego kościoła można by zamówić.

Kolejna wizyta pana Felczyńskiego dotyczyła już ustaleń jak ta sygnaturka miała by wyglądać, jakie napisy na niej umieścić i jakie są koszty jej wykonania (3 tyś zł.). Jubileusz Miłosierdzia przeżywany w roku 2016 był inspiracją by to ważne wydarzenie z życia Kościoła upamiętnić inskrypcją na dzwonie i by właśnie dzwon stał się pamiątką tego Roku.
W ostatecznej wersji na sygnaturce znalazło się logo Jubileuszu Miłosierdzia z napisem „JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 2016”, a z drugiej strony napis „REGINA MARTYRUM” (KRÓLOWA MĘCZENNIKÓW), WÓJTOWO A.D. 2016.
Bardzo dziękujemy wspólnocie Żywego Różańca na ufundowanie sygnaturki i ufamy, że jej dźwięk będzie pięknie rozbrzmiewał po naszej okolicy.

Sygnaturka została poświęcona w czasie naszych rekolekcji adwentowych, w niedzielę 18 grudnia przez ks. Radosława Czerwińskiego.

Modlitwa błogosławieństwa dzwonu brzmi:

Błogosławimy Cię, Panie, Ojcze Święty. Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby przez Krew przelaną na krzyżu zgromadził ludzi, rozproszonych z powodu rany grzechu, i aby jako jeden Pasterz prowadził i karmił wszystkie owce, zgromadzone w jednej owczarni.
Prosimy Cię, Boże, niech Twoi wierni na głos dzwonu radośnie podążają do kościoła, trwają w nauce Apostołów, w bratniej zgodzie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Niech się stają jednym sercem i jedną duszą na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze, Mojżeszowi, poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać spiżowe dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę.
Pobłogosław ten nowy dzwon i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą jego głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen