Bierzmowanie

 
 
 

W ostatnim dniu roku szkolnego, w Uroczystość NSPJ gościliśmy w naszej parafii naszego Pasterza Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Podczas uroczystej Mszy św. udzielił On naszej młodzieży, a także młodzieży z Łęgajn, Barczewka i Ramsowa sakramentu bierzmowania. Ksiądz Arcybiskup zwrócił również uwagę na to, że i nasze Parafia – obchodząc 18 rocznicę powstania – przekracza próg dojrzałości.

W słowie skierowanym do nas Ksiądz Arcybiskup mówił, że prawdziwy chrześcijanin to ten, kto odkrył miłość Bożą i na tę miłość odpowiada miłością swojego serca. Prawdziwa wiara to nie „światopogląd religijny”, ale to życie oparte na czynach. Jako przykład wskazał na św. Augustyna, który dopiero wtedy, jak odkrył w swoim pogubionym życiu, że Pan Bóg go kocha, znalazł prawdziwy sens. Ksiądz Arcybiskup życzył młodzieży, by dalej wzrastała w wierze poprzez korzystanie z sakramentów świętych, udział w niedzielnej Mszy św., czytanie Pisma św. i osobista modlitwę.